Obsah

Jak třídit odpad?

Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Když si doma vytřídíte různé složky odpadu do více pytlů nebo nádob, bude to znamenat, že máte málo netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice u domu a tudíž méně platíte.

Odpadový průvodce aneb kam, co a jak ukládat:

Velkoobjemový odpad

Kontejnery bývají přistaveny 2x ročně (jaro a podzim) po předchozím avízu obecního úřadu. Do nich můžete ukládat komunální odpad, který se nevejde do popelnic (např. starý nábytek v rozloženém stavu, koberce, linolea, sanitární vybavení, sportovní náčiní, autoskla, velké kovové předměty atd.).

Nepatří sem živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektronika a spotřebiče, stavební odpad, pneumatiky, eternit (azbest).