Obsah

Velkoobjemový odpad

Kontejnery bývají přistaveny 2 ročně (jaro a podzim) po předchozím avízu obecního úřadu. Do nich můžete ukládat komunální odpad, který se nevejde do popelnic (např. starý nábytek v rozloženém stavu, koberce, linolea, sanita, sportovní náčiní, autosklo, velké kovové předměty atd.).

Nepatří sem živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad, elektronika a spotřebiče, stavební odpad, pneumatiky, eternit (azbest).