Navigace

Obsah

Olešenský zpravodaj

Vážení čtenáři a spoluobčané, obecní úřad pro Vás připravil publikování místního informačního zpravodaje na webových stránkách obce. Na této stránce najdete archiv zpravodaje ve formátu PDF.

 

Informační zpravodaj naší obce začal vycházet koncem roku 2019. Jeho cílem je informovat občany o aktivitách obecního úřadu, jednotlivých organizací a spolků v obci či o práci místní samosprávy. 

Ročník 2022

Olešenský zpravodaj, listopad 2022

Vážení spoluobčané, čas plyne jako voda a čekají nás opět vánoční svátky. Období, kdy bychom měli zapomenout na starosti a užívat si vánoční atmosféry. Přinášíme Vám další vydání Olešenského zpravodaje, kde najdete souhrn nejdůležitějších zpráv a událostí v obci.

Olesensky_zpravodaj_listopad_2022.pdf

Olešenský zpravodaj, říjen 2022

Vážení spoluobčané, na úvod přejeme všem krásné podzimní dny. Přinášíme Vám další vydání Olešenského zpravodaje, kde najdete souhrn nejdůležitějších zpráv a událostí v obci. Máme za sebou z pohledu starosty obce trochu bouřlivé a nevšední volby do zastupitelstva obce, a občané svobodně rozhodli, jakým směrem má život v obci směřovat. Na základě výsledku voleb, bylo dne 17.10. 2022 ustanoveno nové zastupitelstvo obce na volební období 2022–2026...

Olesensky_zpravodaj_rijen_2022.pdf

Olešenský zpravodaj, červen 2022

Vážení sousedé, ještě než se všichni rozjedeme na letní dovolené a prázdniny, přinášíme Vám informace z obecního dění. Kromě základního informačního servisu obsahuje tento Zpravodaj velmi důležité oznámení o změnách v servisu domovních čerpacích jímek. Prosím věnujte jim náležitou pozornost. Změna nastává po mnoha letech, takže všichni budeme tak trochu svlékat „železnou košili zvyku“. Věříme ale, že tento proces nebude přinášet komplikace a že i nadále bude servis fungovat ke spokojenosti všech...

Olesensky_zpravodaj_cerven_2022.pdf

Olešenský zpravodaj, duben 2022

Vážení sousedé, jarní zpravodaj přináší zejména přehled termínů plánovaných akcí. Jen nedávno minulá doba covidových opatření nám bránila pořádat společné sešlosti a tak jsme museli setkávání ve větším (ale i menším) počtu osob oželet. Mnohé z plánů proto zůstaly vynuceně stranou, ale nyní již přichází doba je realizovat. Užijte si pěkné a pokud možno i klidné jaro, alespoň do té míry, do jaké to lze ve stínu tragických událostí, které se odehrávají na Ukrajině...

Olesensky_zpravodaj_duben_2022.pdf

Olešenský zpravodaj, leden 2022

Vážení sousedé, srdečně Vás zdravím v novém roce. Věřím, že jste do něj vkročili úspěšně a že stejně tak se Vám povede až do prosince. Se začátkem roku bývá spojeno mnoho organizačních věcí, nejinak je tomu v úředním životě obce. Níže Vám proto přinášíme přehled poplatků, které jste zvyklí začátkem roku platit. Od letoška jsou totiž ve většině znich změny. Poplatky můžete hradit bezhotovostně, nicméně budeme po Vás chtít i osobní návštěvu na úřadě za účelem stvrzení souhlasu s podmínkami provádění servisu domovních čerpacích jímek (DČJ) ...

Olesensky_zpravodaj_leden_2022.pdf

Ročník 2021

Olešenský zpravodaj, listopad 2021

Vážení sousedé, přichází pomalu ale jistě závěr roku a blíží se advent. Doba očekávání, doba Vánoc. V prosinci začínáme obvykle všichni pociťovat palčivěji stres ztoho, kolik úkolů chceme ještě stihnout, co všechno je nutné dokončit do konce roku. Krom toho se chystáme na Vánoce – svátky obvykle milované, kterým ovšem předchází zpravidla nejnáročnější přípravná část. Při tom všem máme někde v mysli zakódováno, že právě v tomto období bychom si měli nejvíc užívat klidu a rozjímání ...

Olesensky_zpravodaj_listopad_2021.pdf

Olešenský zpravodaj, červenec 2021

Vážení sousedé, ještě před tím, než se zcela ponoříme do dovolenkových a prázdninových týdnů, dovolte mi předložit Vám pár řádek z aktuálního dění v obci. Jako obvykle se jedná o souhrn nejdůležitějších zpráv nebo plánů, ale pokud chcete být informováni detailně, rádi Vás uvítáme na zasedáních obecního zastupitelstva. Užijte si klidné léto – všichni bychom si ho jistě přáli bez pohrom jako byla covidová epidemie nebo živelné řádění bouří a vichrů nejen na Moravě ...

Olesensky_zpravodaj_cervenec_2021.pdf

Olešenský zpravodaj, duben 2021

Vážení sousedé, v období Velikonoc k Vám míří další vydání novinek z obecního dění. Loni jsme si tradiční oslavy těchto jarních svátků museli nechat ujít v zájmu toho, aby se znepokojivá situace kolem tehdy zcela nového onemocnění mohla stabilizovat a slibovali jsme si, že příští rok si svátky užijeme lépe. Od těch dob jsme zažili několik vln nahoru a dolů i mnohá překvapení vyplývajících z vládních nařízení, museli jsme se přizpůsobit nejednomu omezení, které bychom si předtím nedovedli představit ...

Olesensky_zpravodaj_duben_2021.pdf

Olešenský zpravodaj, leden 2021

Vážení sousedé, spolu s přáním dobrého roku 2021 Vám předkládáme první letošní zpravodaj. Jeho hlavním tématem budou odpady. Nejsme sami, kdo řeší neustálé dilema „kam s ním“... Tento problém má opakovaně na stole nejedna obec, ale i firma, domácnost apod. Už vzhledem k tomu, že přes trvalou aktuálnost otázky se na ní nedaří nalézt uspokojivou odpověď prakticky nikomu, bychom se měli zamyslet nad tím, jestli to nejde vzít za jiný konec. Jestli namísto hledání nových způsobů jak nakládat sodpady je nemůžeme zkusit eliminovat, předcházet jejich vzniku ...

Olesensky_zpravodaj_leden_2021.pdf

Ročník 2020

Olešenský zpravodaj, prosinec 2020

Vážení sousedé, s rychle se blížícím závěrem roku přichází do Vašich schránek poslední letošní zpravodaj. Více než informace přináší pozvánku na poslední adventní neděli a přání. Přání krásných svátků, jimiž Vánoce bezesporu pro většinu z nás jsou. Ač byl letošní rok velmi turbulentní, přinesl věci naprosto nečekané, loni touto dobou těžko představitelné, které pro značnou část obyvatel znamenaly velkou zátěž, přesto i během něj se staly jistě i věci příjemné ...

Olesensky_zpravodaj_prosinec_2020.pdf

Olešenský zpravodaj, listopad 2020

Vážení sousedé, přinášíme Vám třetí číslo Olešenského zpravodaje. Jeho cílem je poskytnout Vám informace ze života obce a práce zastupitelstva za poslední měsíce. Hlavním tématem posledních týdnů a měsíců všeobecně je opět bohužel koronavirová epidemie, která se týká pochopitelně i Olešné. Prvních pár odstavců bude tedy patřit jí, ale chtěli bychom Vás upozornit i na další záležitosti ...

Olesensky_zpravodaj_listopad_2020.pdf

Olešenský zpravodaj, květen 2020

Vážení sousedé, přinášíme Vám druhé číslo zpravodaje o obecním dění v Olešné. Poslední týdny a měsíce se odehrávaly ve znamení epidemie nové nemoci Covid-19, která značně poznamenala nejen veřejný život, ale v nemalé míře ovlivnila i soukromé životy asi každého občana ČR ...

Olesensky_zpravodaj_kveten_2020.pdf

Ročník 2019

Olešenský zpravodaj, prosinec 2019

Vážení sousedé, přicházíme poprvé v novodobější historii obce se „zpravodajem“ - zatím bezejmenném, ale doufáme, že nějaké své jméno časem dostane a hlavně že se z něj stane jakýsi pravidelný informační servis pro občany Olešné. Aktuálně, protože jej tiskneme těsně v předvánoční době, přijměte prosím, krom informací, přání krásných a klidných svátků, přejeme Vám, abyste je mohli strávit v kruhu těch nejbližších osob a do nového roku potom hodně úspěchů a nejvíc ze všeho pevné zdraví ...

Olesensky_zpravodaj_prosinec_2019.pdf

Stránka

  • 1