Navigace

Obsah

Místní skládka na bioodpad

Ukládat lze výhradně materiály, které jsou snadno biologicky rozložitelné:

  • tráva
  • kůra
  • listí a jehličí
  • drobné větve
  • zbytky rostlin
  • plevel ze zahrad

Nelze ukládat zeminu, suť a jiný materiál, který není biologicky snadno rozložitelný / spalitelný.

Provozní doba (duben - říjen):

Středa:  15:00 - 17:00
Sobota:  09:00 - 11:00

Provozní doba je sezónní, proto sledujte stránku Aktuálně z úřadu, kde zveřejňujeme aktuální informace.

V případě mimořádného a neodkladného odvozu je domluva možná na obecním úřadě nebo přímo se zaměstnanci obce.