Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Olešná

Znak SDHSbor dobrovolných hasičů v Olešné u Rakovníka byl založen na počátku roku 1890. Zakládajícími členy sboru byli pan Karel, rytíř ze Starku, což byl správce statku v Olešné a pan Josef Čermák, továrník v Rakovníku. Sbor měl tehdy 36 členů.

První hodnosti ve sboru: předseda - Adolf Bauer, velitel - Martin Hudr, podvelitel - Josef Havlovic, náměstek velitele - Albín Rýgel.

Již v prvním roce svého založení se sbor zúčastnil hašení ohně u Lubné i v Chrášťanech a pořádal se 1. Hasičský ples v Olešné.

Mimo pravidelná hasičská cvičení a přípravy na zásahy u ohňů, se pravidelně konaly Hasičské plesy. Jejich účelem bylo nejen pobavení, ale hlavně doplnění sborové pokladny. Činnost sboru byla financována pravidelnými příspěvky z obecní pokladny, ale také z výtěžků plesů.

V celé historii sboru se nepsala kronika jako taková, veškeré informace se dočítáme v Účetní knize sboru, která se vedla od roku 1890 do roku 1935, později pak v knize s názvem „Jednací protokol“, kde je dění ve sboru popisováno podrobněji. Ze zápisů vyplývá, že se členové oslovují jako „přítel“. 

Současní členové sboru:

Starosta sboru:  Jan Vitner 
Velitel sboru:  Josef Franc