Navigace

Obsah

Kamerový systém

Obec je monitorována kamerovým systémem za účelem prevence před vandalismem a ochrany obecního majetku, zdraví, života a majetku občanů. Správce kamerového systému je obec Olešná.

Stanoviště kamer:

  • Kamera č. 1 (proti hasičské zbrojnici) - směr na kontejnerové stání vedle hasičské zbrojnice
  • Kamera č. 2 (u zámku) - směr na kontejnerové stání proti zámku

Na monitorovaných místech je umístěn piktogram:

Piktogram střežený prostor

Přístup k zaznamenaným událostem má pouze určený operátor.

Záznamy kamerového systému je možné zpětně přehrát pouze: 

  • na pokyn pověřeného operátora
  • na žádost Policie ČR a to pouze pro Policii ČR
  • na žádost orgánů činných v trestním řízení
  • na žádost správních orgánů nebo osob pověřených tyto záznamy předávat

Záznamy událostí na pevných discích jsou nejpozději do 5 dnů od jejich pořízení bezobslužně vymazány a přepsány novými.

Přehrávání záznamů jiným osobám je zakázáno.

Směrnice:

Směrnice 1/22 k zajištění provozu obecního kamerového systému (486.03 kB)