Menu
Olešná

Historie a činnost

TJ Sokol logoChceme-li najít informace o počátcích tělovýchovné činnosti v obci Olešná, začneme nahlédnutím do obecní kroniky. Zde objevíme zápis o založení tělocvičné jednoty Sokol v roce 1919. Prvními členy byli drobní zemědělci, živnostníci a dělníci. Provádělo se pouze cvičení v jedné místnosti na zámku a v letních měsících na dnešním sokolském cvičišti. 

Ve třicátých letech se také začala v obci hrát česká házená. Nejprve na pozemku p. Štíbra (u čp. 138), v době okupace pak na sokolském cvičišti. Protože v této době jiná zábava nebo sportovní vyžitív obci nebyly, byl o českou házenou velký zájem. Stejně tomu bylo i dál po 2. světové válce, po roce 1945. 

V padesátých letech roste také zájem o prostná cvičení v sokolovně. Pravidelně cvičí mládežnická družstva, ženy i muži. Tělocvičná jednota Sokol Olešná měla své zastoupení na celostátních spartakiádách od roku 1955 po rok 1985. Aktivní byly především ženy a dorostenky. 

V roce 1961 zakládá Ladislav Kočovský oddíl stolního tenisu a družstvo se zapojuje do okresní soutěže. V té době bylo na okrese osm přihlášených družstev, dnes je v okresním přeboru zapojeno družstev na šest desítek. Podmínky pro tento sport jsou v naší sokolovně téměř ideální. V oddíle stolního tenisu je dnes registrováno 20 členů jednoty, kteří Olešnou zastupují ve třech třídách okresních soutěží.  V roce 2020 získalo A-družstvo stolních tenistů titul přeborníka okresu. Přestostolní tenisté řeší generační problém a početně nízké zastoupení mladých hráčů. Oddíl by rád přivítal nové mladé zájemce a zapojil je do přípravy na tento druh sportu. Jen tak lze udržet šedesátiletou úspěšnou tradici stolního tenisu sportu v naší obci.

V roce 1972 bylo svépomocí vybudováno na sokolském cvičišti hřiště na volejbal, které dodnes dobře slouží svému účelu. Hráči volejbalu se schází dvakrát týdně po celý rok a pořádají vždy několik turnajů, na které se sjedou i týmy z okolních obcí.

Od roku 2017 se daří opět hojně zapojovat děti a mládež. Byl založen dětský oddíl všestrannosti, který dnes čítá přes třicet členů a dělí se na dvě věkové skupiny. Děti předškolního věku (cca 3-6 let) mají základní pohybovou všeobecnou průpravu a žáci mladšího školního věku (cca 7-12 let) se kromě všestrannosti věnují i základům atletiky. U obou skupin je kladen důraz na zdravý pohyb a kompenzaci sedavého způsobu života. Za pár let fungování dětského oddílu se podařilo sokolovnu vybavit mnoha novými pomůckami a nářadím (díky dotačním příspěvkům zejména od Národní sportovní agentury). 

Novým druhem sportu provozovaným v rámci TJ Olešná je aikido. Oddíl také rád přivítá nové členy. 

Od roku 2023 jsme rozšířili nabídku o cvičení pro dospělé - jde o cvičení zaměřené na zdravá záda a klouby, vhodné pro všechny věkové skupiny. S menším zapojením členů jednoty je sokolovna využívána též k rekreačnímu badmintonu.

Aktuálně (v roce 2023) je v TJ Sokol Olešná organizováno na sedmdesát členů. Kromě sportovní a tělocvičné činnosti se jednota zabývá i činností kulturní a spolkovou. Pořádá pravidelně společenské taneční posvícenské zábavy, oživuje staré tradice - např. oslavy masopustu a pořádá i jiné akce pro děti, např. posvícenské lampionové průvody, Noc sokoloven a jiné.

Pár slov o naší obci

Obec Olešná leží v sousedství města Rakovník na výměře 1089 hektarů a má 614 obyvatel. Vznikla na přelomu 13. a 14. století. O Olešenské tvrzi máme zprávy z počátku 16. století a z roku 1573 už o renesančním zámku. Více...

Veřejné zasedání

Středa 6. března 2024 od 18:00 v místní sokolovně.

Pozvánku včetně navrženého programu a následný zápis z veřejného zasedání obce Olešná zveřejňujeme na naší elektronické úřední desce.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Brambory sázej na svatého Marka - bude jich plná jamka.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.