Navigace

Obsah

Aktuality

27.11.2022

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli 27. listopadu 2022 Vás srdečně zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Setkání bude zahájeno v 16:00 dobročinnými trhy.

Detail Kalendář akcí

24.11.2022

Odečty vodoměrů

Tento víkend 26. a 27. listopadu budou v naší obci probíhat odečty vodoměrů. Pokud nebudete doma, tak stav vodoměru můžete nahlásit samoodečtem.

Detail Aktuálně z úřadu

22.11.2022

Olešenský zpravodaj, listopad 2022

V sekci Život v obci -> Olešenský zpravodaj si můžete stáhnout elektronickou podobu zpravodaje, naleznete zde i archivní čísla.

Detail Aktuálně z úřadu

20.11.2022

Uzavření místní skládky na bioodpad

Místní skládka na bioodpad je uzavřena. Na jaře Vás budeme informovat o zahájení standardního provozu.

Detail Aktuálně z úřadu

17.12.2022

Vánoční vycházka

V sobotu 17. prosince 2022 od 17:00 Vás zveme na vánoční vycházku po ztemnělých stezkách v okolí naší obce.

Detail Kalendář akcí

19.10.2022

Čištění domovních čerpacích jímek

Čištění domovních čerpacích jímek bude opět probíhat od nového roku 2023.

Detail Aktuálně z úřadu

28.01.2023

Hasičská taneční zábava

SDH Olešná Vás zve na Hasičskou taneční zábavu, která se koná v pátek 28. ledna 2023 od 20:00 v sokolovně.

Detail Kalendář akcí

06.09.2022

Uzavření úseku cyklostezky z rozcestí U Martina do Olešné

Od 7. září 2022 přibližně do konce listopadu prosím nevyužívejte úsek cyklostezky od rozcestí U Martina ve směru do Olešné. Bude probíhat napojení cyklostezky na novou komunikaci a úprava okolí stezky.

Detail Aktuálně z úřadu

01.09.2022

Změna otevírací doby obecní knihovny

Od září 2022 bude obecní knihovna otevřena každou středu 15:00 - 18:00

Detail Aktuálně z úřadu

09.05.2022

Urbanistická studie

V červnu 2021 byla dokončena urbanistická studie obce, kde byly vymezeny čtyři oblasti. Jejím cílem je vize dlouhodobého rozvoje širšího centra obce. K nahlédnutí je zde zveřejněna analytická část a navrhovaná urbanistická studie.

Detail Dotace, projekty a rozvoj

Úřední deska

Níže se zobrazují pouze aktuálně vyvěšené dokumenty na úřední desce. Pro vyhledání dokumentů již sejmutých využijte stránku ÚŘEDNÍ DESKA, kde si můžete zobrazit, seřadit a vyhledat aktuální nebo archivní dokumenty.

21.11.2022 - 08.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

Detail

09.11.2022 - 09.11.2023

Rozpočtové opatření č. 8/2022

Detail

24.10.2022 - 24.11.2023

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Detail

19.09.2022 - 15.09.2023

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Detail

15.08.2022 - 11.08.2023

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Detail

15.06.2022 - 11.06.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Detail

15.06.2022 - 11.06.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Detail

16.05.2022 - 12.05.2023

Závěrečný účet za rok 2021

Finanční výkaz pro plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty 12/2021, rozvaha 12/2021, příloha 12/2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Detail

27.04.2022 - 22.01.2025

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 27.4.2022 usnesením č. 13/22 usneslo, vydat na základě § 10 písm. a) a usnesení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Detail

25.04.2022 - 21.04.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Detail

23.03.2022 - 19.03.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Detail

17.01.2022 - 13.01.2023

Rozpočtové opatření č. 9/2021

Detail

12.01.2022 - 08.01.2023

Schválený rozpočet na rok 2022

Detail

15.12.2021 - 11.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 15.12.2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Detail

15.12.2021 - 11.12.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 15.12. 2021, usnesením č. 53/21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Detail

15.12.2021 - 11.12.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém veřejném zasedání dne 15.12. 2021, usnesení č. 52/21 usneslo, vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Detail

08.12.2021 - 14.12.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2021

Detail

03.04.2019 - 31.12.2022

Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Detail

21.03.2019

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 13.3.2019 usnesením č. 1/19 usneslo, vydat na základě § 10 písm. d) a usnesení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Detail

Kalendář akcí

Informace o různých sportovních a společenských akcích a všem ostatním, co je spjato se životem v naší obci. O sportovních a kulturních akcích, které budou organizovány v katastru obce, nás můžete informovat na e-mailu web.admin@obec-olesna.cz a my následně pozvánku rádi uveřejníme v tomto kalendáři akcí.

27.11.2022 od 16:00

Vánoční strom

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli 27. listopadu 2022 Vás srdečně zveme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Setkání bude zahájeno v 16:00 dobročinnými trhy.

Detail

17.12.2022 od 17:00

Noční vycházka

Vánoční vycházka

V sobotu 17. prosince 2022 od 17:00 Vás zveme na vánoční vycházku po ztemnělých stezkách v okolí naší obce.

Detail

28.01.2023 od 20:00

SDH Olešná

Hasičská taneční zábava

SDH Olešná Vás zve na Hasičskou taneční zábavu, která se koná v pátek 28. ledna 2023 od 20:00 v sokolovně.

Detail