Obsah

Nebezpečný odpad

Sběr probíhá 2 ročně (jaro a podzim) ve stejných termínech jako pro velkoobjemový odpad. Zahrnuje nádoby od barev, chemikálií a olejů, textilie znečištěné od olejů, olejové filtry, použité technické oleje, staré barvy a chemikálie.

Nepatří sem živnostenský odpad, stavební odpad, pneumatiky, eternit (azbest).