Obsah

Jak třídit odpad?

Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Když si doma vytřídíte různé složky odpadu do více pytlů nebo nádob, bude to znamenat, že máte málo netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice u domu a tudíž méně platíte.

Odpadový průvodce aneb kam, co a jak ukládat:

Nebezpečný odpad

Sběr probíhá 2x ročně (jaro a podzim) ve stejných termínech jako je velkoobjemový odpad. Zahrnuje nádoby od barev, chemikálií a olejů, textilie znečištěné od olejů, olejové filtry, použité technické oleje, staré barvy a chemikálie.

Nepatří sem živnostenský odpad, stavební odpad, pneumatiky, eternit (azbest).