Obsah

Jak třídit odpad?

Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Když si doma vytřídíte různé složky odpadu do více pytlů nebo nádob, bude to znamenat, že máte málo netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice u domu a tudíž méně platíte.

Odpadový průvodce aneb kam, co a jak ukládat:

Stará výzdoba ze hřbitova

Biologicky rozložitelný odpad (živé i suché květiny, zeminu, jehličnaté i jiné větvičky, hliněné květináče nebo jiné obaly z přírodních materiálů apod.) vyhazujte na skládkové (kompostové) místo před hřbitovem vedle vrat. Uvnitř na hřbitově jsou vyhrazeny popelnice ke třídění nebiologického odpadu – plast, sklo a směs.

Prosíme, třiďte důsledně odpad i zde!

Mezi biologicky rozložitelný odpad rozhodně nepatří:

  • plastové květináče: zeminu nebo živé rostliny je třeba vysypat na kompostové místo, květináč pak hodit do příslušné popelnice

  • celofán: živé květiny prosím vybalte z celofánu a ten vhoďte do příslušné popelnice

  • skleněné a plastové obaly svíček: plastové i skleněné části oddělte a hoďte do popelnic

  • umělé květy, polystyrenové základy věnců, umělé ozdoby, stuhy atd. Pokud nelze výzdobu z různých materiálů rozebrat a roztřídit, považujte ji jako celek za směsný odpad a hoďte do příslušné popelnice.