Obsah

Stará výzdoba ze hřbitova

Biologicky rozložitelný odpad živé i suché květiny, zemina, jehličnaté i jiné větvičky, hliněné květináče nebo jiné obaly z přírodních materiálů apod. vyhazujte na skládkové (kompostové) místo vně hřbitova – vedle vrat. Uvnitř na hřbitově jsou vyhrazeny popelnice ke třídění nebiologického odpadu – plast, sklo a směs.

Prosíme, třiďte důsledně odpad i zde!

Mezi biologicky rozložitelný odpad rozhodně nepatří:

  • plastové květináče: zeminu nebo živé rostliny je třeba vysypat na kompostové místo, květináč pak hodit do příslušné popelnice

  • celofán: živé květiny prosím vybalte z celofánu a ten vhoďte do příslušné popelnice

  • skleněné a plastové obaly svíček: plastové i skleněné části oddělte a hoďte do popelnic

  • umělé květy, polystyrenové základy věnců, umělé ozdoby, stuhy atd. Pokud nelze výzdobu z různých materiáků rozebrat a roztřídit, považujte ji jako celek za směsný odpad a hoďte do příslušné popelnice.