Obsah

Jak třídit odpad?

Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Když si doma vytřídíte různé složky odpadu do více pytlů nebo nádob, bude to znamenat, že máte málo netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice u domu a tudíž méně platíte.

Odpadový průvodce aneb kam, co a jak ukládat:

Vysloužilá elektrozařízení a baterie

Elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat vysloužilé výrobky, jsou zřízená ve sběrných dvorech nebo v prodejnách elektro. Více informací se dozvíte na následujících odkazech:

Jestliže nevyužijete zpětného odběru, potom veškeré dosloužilé domácí spotřebiče (velké i malé) a jiná elektrozařízení, elektroniku, zářivky, akumulátory a přenosné baterie, ale i tonery a cartridge do tiskáren sbíráme na dvoře obecního úřadu. Zpřístupníme Vám jej po dohodě předem - kontaktujte buď pracovníky údržby, obecní úřad nebo přímo starostu či místostarostku.

Malé baterie můžete vhodit v úředních hodinách do sběrné nádoby v chodbě obecního úřadu, nebo odevzdat v mateřské či základní škole.

Nenechávejte prosím bez předchozí dohody spotřebiče před vraty dvora nebo na stanovišti tříděného odpadu.