Obsah

Exspirované nebo nespotřebované léky

Nejjednodušší a nejdosažitelnější možností, jak bezpečně zlikvidovat nepoužitelné léčivo, je donést ho do nejbližší lékárny. Tato služba je poskytována občanům na celém území ČR zdarma.

Tablety a kapsle nechte v blistrech nebo lahvičkách; sirupy, roztoky, suspenze a kapky v lékovkách; masti a krémy v tubách či kelímcích. Papírové krabičky (skládačky) můžete vyhodit do tříděného odpadu. Stejně tak není potřeba nosit prázdné blistry nebo lahvičky neobsahující žádné léčivo, ty zlikvidujte jako běžný komunální odpad.

 Zásadně nepatří mezi směsný odpad ani do kanalizace.