Navigace

Obsah

Místní poplatky

Od 1.1.2022 je možno provádět platby za následující služby:

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2022

Velikost nádoby

Četnost odvozů

Počet svozů

Cena za rok

60 l

1x za 14 dnů

26

1 326 Kč

120 l

1x za 14 dnů

26

2 652 Kč

120 l

1x měsíčně

12

1 224 Kč

240 l

1x za 14 dnů

26

5 304 Kč

240 l

1x měsíčně

12

2 448 Kč

1100 l

1x za 14 dnů

26

24 310 Kč

       

Pytle

Cena

   

110 l

94 Kč

   

POPLATEK ZA PSA

Nově je od 1.1.2022 stanoven poplatek za jednoho psa na 75 Kč/rok a za druhého a dalšího psa 100 Kč/rok.

ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH JÍMEK

V roce 2021 proběhlo u některých nemovitostí čištění domovních čerpacích jímek. Poplatek za toto čištění byl zastupitelstvem stanoven na základě usnesení č. 35/21 na jednorázovou částku 800 Kč (upozorňujeme, že platí pouze ti, u koho bylo čištění provedeno).

PLATBY

Veškeré uváděné platby lze provést v hotovosti v budově obecního úřadu a to pondělí a středa v čase 12:00 – 18:00.

Bezhotovostní platby lze poslat na číslo účtu: 540562389/0800. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, co je placeno, takže např. odpady / psi / čištění. Do kolonky variabilní symbol uveďte číslo popisné.