Menu
Olešná

Webové stránky se upravují.

Servis a zásady používání

Od počátku fungování tlakové kanalizace v obci jsou majitelé nemovitostí upozorňováni na specifika jejího provozu. Díky přečerpávání odpadních vod z domovních jímek je v našem případě nutné dodržovat pravidla provozu kanalizace ještě pečlivěji než v případě kanalizace gravitační. Čerpadla v jímkách jsou zařízení, která při nevhodném používání vykazují vyšší poruchovost. Obec zajišťuje na svoje náklady servis a údržbu těchto zařízení všem vlastníkům nemovitostí, ale pouze za podmínek, že jsou dodržena pravidla, která tlaková kanalizace vyžaduje. Jestliže vlastník nemovitosti tato pravidla poruší, nemůže obec následně za poruchu zařízení převzít finanční odpovědnost. Celkově jsou opravy DČJ velmi významnou výdajovou položkou obecního rozpočtu a je proto potřeba pečlivě hlídat, aby nedocházelo k jejímu dalšímu navyšování.

Skutečnost, že opravy platí obec pouze v případě poruchy nezaviněné přímo vlastníkem nemovitosti, by neměla být žádnou novinkou. Je ovšem pravda, že se toto pravidlo v praxi dříve důsledně neuplatňovalo. Nicméně tím docházelo k porušování zásady řádného hospodaření. Asi není pochyb o tom, že by z obecních prostředků neměly být hrazeny soukromé chyby jednotlivců.

Protože opravy nejsou nikterak lacinou záležitostí a cena nového čerpadla je na poměry domácnosti skutečně vysoká (kolem 18 tis. Kč bez DPH), chceme všechny uživatele DČJ s cenami servisu, potažmo znovu s pravidly užívání tlakové kanalizace, seznámit

Níže jsou ke stažení všechny dokumenty, které s provozem tlakové kanalizace souvisí. Najdete zde nově sepsané Pokyny pro užívání včetně formulace poučení, které jsou potřeba potvrdit podpisem na obecním úřadě.  Zároveň zveřejňujeme i ceník náhradních dílů a servisních úkonů, abyste měli povědomí o tom, kolik Vás bude stát oprava v případě, že zařízení poškodíte nevhodným užíváním. Můžete nahlédnout i do smlouvy o provádění servisu, kterou obec uzavřela se zhotovitelem.

Na závěr Vás chceme ujistit, že není naším záměrem překlopit finanční břímě servisu DČJ z obce na občany. Míříme pouze tím směrem, aby naprosto zjevné případy nevhodného užívání kanalizace (jinými slovy lenost, pohodlnost nebo nekázeň jednotlivců) nezatěžovala obecní rozpočet.

Dokumenty ke stažení:

Pár slov o naší obci

Obec Olešná leží v sousedství města Rakovník na výměře 1089 hektarů a má 614 obyvatel. Vznikla na přelomu 13. a 14. století. O Olešenské tvrzi máme zprávy z počátku 16. století a z roku 1573 už o renesančním zámku. Více...

Veřejné zasedání

Středa 27. září 2023 od 18:00 v místní sokolovně.

Pozvánku včetně navrženého programu a následný zápis z veřejného zasedání obce Olešná zveřejňujeme na naší elektronické úřední desce.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v říjnu mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.

Pranostika na akt. den

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.