Obsah

Jak třídit odpad?

Odpad vznikající v domácnosti je účelné a vhodné roztřídit. Když si doma vytřídíte různé složky odpadu do více pytlů nebo nádob, bude to znamenat, že máte málo netříditelné směsi, kterou dáváte do své popelnice u domu a tudíž méně platíte.

Odpadový průvodce aneb kam, co a jak ukládat:

Kam s použitými pneumatikami?

Můžete využít systém zpětných odběrných míst společnosti Eltma. Seznam sběrných míst najdete na www.eltma.cz/sberna-mista. Zpětný odběr je od fyzických osob zajišťován zdarma nebo za mírný poplatek.

Obec bohužel nemůže využít výše uvedená sběrná místa pro pneumatiky, je povinna za jejich odvoz zaplatit svozové firmě. Ale i přesto pokud nemůžete využít odběrných míst, potom pneumatiky sbíráme na dvoře obecního úřadu. Zpřístupníme Vám jej po dohodě předem - kontaktujte buď pracovníky údržby, obecní úřad nebo přímo starostu či místostarostku.

Nenechávejte prosím bez předchozí dohody pneumatiky před vraty dvora nebo na stanovišti tříděného odpadu.