Navigace

Obsah

Úřední deska

Na úřední desce je zveřejněn, způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) se zveřejňování týká pouze aktuálních dokumentů. Po sejmutí dokumentu z úřední desky si jej lze vyžádat na obecním úřadě.


Rozpočet, rozpočtové opatření, závěrečný účet

Usnesení a pozvánky zastupitelstva obce

Vyhlášky, směrnice, řády a nařízení

Veřejnoprávní smlouvy

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti