Navigace

Obsah

Urbanistická studie

Typ: Urbanistická studie
Urbanistická studie vegetaceV červnu 2021 byla dokončena urbanistická studie obce, kde byly vymezeny čtyři oblasti. Jejím cílem je vize dlouhodobého rozvoje širšího centra obce. K nahlédnutí je zde zveřejněna analytická část a navrhovaná urbanistická studie.

Vize strategického plánu pro období 2020-2026:

„Olešná je příjemné, klidné a bezpečné bydlení v těsném sepjetí s přírodou, s moderním zázemím pro život.“

Cílem zpracované urbanistické studie bylo definování koncepce, vize dlouhodobého rozvoje širšího centra obce. Byla určena témata, kterými se studie má zabývat, součástí dokumentace je také analytická část, ze které vzešly další podněty.

Na čtyřech oblastech v širším centru obce byl navržen možný způsob dalšího rozvoje a nastíněny úpravy směřující k efektivnějšímu využití veřejných prostor obce se zvláštním důrazem na estetické kvality. Kromě koordinace ploch pro pěší a prostor využívaných motorovými vozidly se zejména jedná o umístění některých chybějících funkcí v intravilánu a o návrh hmotových úprav budov představujících „tvář“ obce Olešná. Nedílnou součástí návrhu je zhodnocení stávajícího stavu zeleně, její další rozvoj a lepší využití.

První oblastí je náves a přilehlé okolí včetně parku okolo kostela a obecního rybníku, areálu školy a sokolovny včetně venkovních sportovních ploch. Další oblastí je původní náves, dnes hlavní ulice ve směru na Rakovník. Významným územím pro komunitní život obce je areál fotbalového hřiště s okolím, tato oblast zahrnuje také areál restaurace u Barona. Poslední řešenou oblastí je severní okraj obce v ÚPD vymezený pro výrobu a průmysl, kam by bylo vhodné umístit obecní sběrný dvůr.

K nahlédnutí je zde zveřejněna analytická část ze září 2020 a navrhovaná urbanistická studie z června 2021, pro zájemce je výkresová část studie vyvěšena na chodbě obecního úřadu, tedy volně přístupná během úředních hodin, nebo kompletní tištěná verze k zapůjčení na obecním úřadě.


Přílohy

Vytvořeno: 14. 6. 2022
Poslední aktualizace: 15. 6. 2022 07:03
Autor: Správce Webu