Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Zřícenina hradu Krakovec

Zřícenina hradu ze 14. století je jedním z mála přechodových typů mezi hradem a zámkem a reprezentuje tehdejší vrcholnou českou hradní architekturu. Stavebníkem hradu, byl křivoklátský purkrabí Jíra z Roztok (oblíbenec krále Václava IV.), který vybudoval pohodlné a architektonicky vyspělé sídlo, které bylo spíše charakteru gotického zámku než hradu. V současném době je z paláce dochováno pouze jižní křídlo, a to v celé výšce. Ze západního křídla se zachovala vnější obvodová stěna a části příčných zdí, z východního křídla zbylo obvodové zdivo pod úrovní nádvoří.

Webové stránky:

www.hrad-krakovec.cz


Hrad Křivoklát

Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jeho počátky sahají až do 12. století. Často na něm pobývali králové Přemysl Otakar II.,  Karel IV.Václavem IV.Vladislav Jagellonský. Křivoklát byl několikrát poškozen požárem. V době husitských válek zde byly uloženy korunovační klenoty. V 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929, přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním. Poslední majitel Max Egon II. prodal toho roku hrad i s panstvím Československé republice.

Webové stránky:

www.hrad-krivoklat.cz


Zámek Stekník

Na místě dnešního zámku v 16. století stávala středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic.  V 17. století přestavěl vyhořelo tvrz Jan Jiří Kulhánek z Klaudensteina na zámek ve stylu vrcholného baroka. Jeho současná rokoková podoba je dílem jeho vnuka Jana Františka sv. pána z Klaudensteina z druhé poloviny 18. století.

Webové stránky:

www.zamek-steknik.cz