Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet za rok 2021

Finanční výkaz pro plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty 12/2021, rozvaha 12/2021, příloha 12/2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Vyvěšeno: 16. 5. 2022

Datum sejmutí: 12. 5. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět