Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 15.12. 2021, usnesením č. 53/21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Vyvěšeno: 15. 12. 2021

Datum sejmutí: 11. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět