Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zastupitelstvo obce Olešná se na svém veřejném zasedání dne 15.12. 2021, usnesení č. 52/21 usneslo, vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Vyvěšeno: 15. 12. 2021

Datum sejmutí: 11. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět