Navigace

Obsah

Úřední deska

Na úřední desce je zveřejněn, způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) se zveřejňování týká pouze aktuálních dokumentů. Po sejmutí dokumentu z úřední desky si jej lze vyžádat na obecním úřadě.


Rozpočet, rozpočtové opatření, závěrečný účet

Usnesení a pozvánky zastupitelstva obce

Vyhlášky, směrnice, řády a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích 27.04.2022 22.01.2025
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 27.4.2022 usnesením č. 13/22 usneslo, vydat na základě § 10 písm. a) a usnesení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o místním poplatku ze psů 15.12.2021 11.12.2022
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 15.12.2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 11.12.2022
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 15.12. 2021, usnesením č. 53/21 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 15.12.2021 11.12.2022
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém veřejném zasedání dne 15.12. 2021, usnesení č. 52/21 usneslo, vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 03.04.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o nočním klidu 21.03.2019
Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 13.3.2019 usnesením č. 1/19 usneslo, vydat na základě § 10 písm. d) a usnesení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Řád pro pohřebiště v Olešné 10.09.2018 01.10.2018
Tento Řád veřejného pohřebiště se vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Středočeského kraje v Praze ze dne 5.9.2018, vydaného pod. č.j. 115733/2018/KUSK

Veřejnoprávní smlouvy

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti