Navigace

Obsah

Úřední deska

Na úřední desce je zveřejněn, způsobem umožňujícím dálkový přístup, obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů. V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) se zveřejňování týká pouze aktuálních dokumentů. Po sejmutí dokumentu z úřední desky si jej lze vyžádat na obecním úřadě.


Rozpočet, rozpočtové opatření, závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu na rok 2023 21.11.2022 08.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 21.11.2022 08.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 09.11.2022 09.11.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2022 24.10.2022 24.11.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2022 19.09.2022 15.09.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022 15.08.2022 11.08.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022 15.06.2022 11.06.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022 15.06.2022 11.06.2023
Závěrečný účet za rok 2021 16.05.2022 12.05.2023
Finanční výkaz pro plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty 12/2021, rozvaha 12/2021, příloha 12/2021 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2022 25.04.2022 21.04.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022 23.03.2022 19.03.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2021 17.01.2022 13.01.2023
Schválený rozpočet na rok 2022 12.01.2022 08.01.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2021 08.12.2021 14.12.2022

Usnesení a pozvánky zastupitelstva obce

Vyhlášky, směrnice, řády a nařízení

Veřejnoprávní smlouvy

Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti