Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

webové stránky obce musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.
Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.


Webové stránky obce chápu jako jednu z dalších služeb pro občany, a proto se vynasnažím, v maximální možné míře informovat spoluobčany o dění v obci, nad rámec zákonem stanovených podmínek. Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s obcí. 

V případě nápadů, upozornění, připomínek a návrhů, kontaktujte starostu obce na tel. 602 269 456, email: starosta@obec-olesna.cz nebo jnovy@murako.cz.

 

UPOZORNĚNÍ:

Usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce najdete v položce ÚŘAD OBCE.  V kanceláři OÚ jsou všechny dokumenty zveřejněné na úřední desce k nahlédnutí v plném rozsahu.


Bc. Jaromír Nový - starosta