Obsah

Rozpočet obce Olešná na rok 2006

Příjmy:

Daňové 3.200.000,--

Nedaňové 258.500,--

Kapitálové př. 500.000,--

Dotace tř.4 41.500,--

C e l k e m: 4.000.000,--

Výdaje:

Silnice 95.000,--

Provoz veř. dopravy 55.000,--

Vodovod 10.000,--

Kanalizace 500.000,--

Základní škola 700.000,--

SPOZ 15.000,--

Tělovýchová čin. 70.000,--

Veřejné osvětlení 100.000,--

Pohřebnictví 5.000,--

Výstavba inž. sítí 206.000,-- úroky z úvěru

Územní plánování 50.000,--

Sběr a svoz kom.odp. 350.000,--

Rezerva na skládku 2.500,--

Veřejná zeleň 250.000,--

Soc.dávky 13.000,--

Příspěvky 30.000,--

Pož.ochrana 50.000,--

Míst.zastup.org. 350.000,--

Čin.míst.správy 748.500,--

C e l k e m 3.600.000,--

Financování 400.000,-- splátka úvěru