Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce

pana Bc.Jaromíra Nového a místostarostky obce paní Miroslavy Křížové .

 

Zastupitelstvo

Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018. 
Seznam zastupitelů:

 • Bc.Jaromír Nový
 • Ing. Miroslava Křížová
 • Vladimír Pavlíček
 • Kamil Ivančík
 • Martin Těšínský
 • Martin Ohnemichl
 • Václav Čadek
 • Zdeněk Červenka
 • Paed.Eva Fastová

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

 • Finanční výbor - předseda pan Václav Čadek, členové - p. Lucie Svobodová a p. Vladimír Pavlíček
 • Kontrolní výbor - předseda pan Martin Těšínský, členové - p. Miroslav Řežábek a p. Vladislav Gregor 
 • Sociální, kulturní a školský výbor - předseda pan Martin Ohnemichl
 • Sportovní výbor - předseda pan Kamil Ivančík
 • Stavební výbor -  předseda  pan Zdeněk Červenka