Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Bc. Jaromíra Nového a místostarostky obce Ing. Miroslavy Křížové.

 

Zastupitelstvo

Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018. 
Seznam zastupitelů:

 • Bc. Jaromír Nový
 • Ing. Miroslava Křížová
 • Vladimír Pavlíček
 • Kamil Ivančík
 • František Itner
 • Martin Ohnemichl
 • Václav Čadek
 • Zdeněk Červenka
 • PaedDr. Eva Fastová

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

 • Finanční výbor - předseda: V. Čadek, členové: L. Svobodová a V. Pavlíček
 • Kontrolní výbor - předseda: F. Itner, členové: M. Řežábek a P. Kollmann ml.
 • Sociální, kulturní a školský výbor - předseda: M. Ohnemichl
 • Sportovní výbor - předseda: K. Ivančík
 • Stavební výbor -  předseda:  Z. Červenka